tilbage til medlemslisten

 

 

 

 

tilbage til forsiden

 

 

MC-PENSIONISTERNE BORNHOLM er en løst knyttet klub af unge og ældre mc-kørere. Klubben har ingen valgt bestyrelse eller vedtægter, men en lille gruppe på 3-4 kørere påtager sig den administrative ledelse. Gruppen er selvsupplerende. Før sæsonstart afholdes som regel i det tidlige forår et medlemsmøde, hvor regnskab aflægges og den nye sæson planlægges. Mødet slutter med en spisning for medlemmer med ledsager.

 

Som nævnt har MC-PENSIONISTERNE BORNHOLM ingen vedtægter, men der er dog nogle få uskrevne regler. For at blive optaget og forblive på medlemslisten forventes det, at man deltager i minimum 2 køreture i løbet af sommerhalvåret, ligesom det er en forudsætning for at deltage i forårsmødet, at man i sæsonen forud for mødet, har opfyldt kriteriet for at være på medlemslisten.

 

Medlemmerne mødes ca. hver 14. dag i sommerhalvåret, for at køre ud i det bornholmske sommerland. Turen foregår enten en hverdagsaften eller lørdag/søndag eftermiddag. En for den pågældende tur udnævnt leder, har det fulde ansvar for kørselsmål og turens længde. Der afsluttes med en kop kaffe i det fri og for manges vedkommende efterfulgt af en stor is, der oftest indtages i Gudhjem.

 

Gæster fra ind- og udland er altid velkomne til at deltage i vores udflugter. 

 

indsat d 050205