MC Pensionisterne

Forårsmøde 2012.

d 100412

tilbage til fotogalleriet

Dette års forårsmøde var igen med god tilmelding, seancen var so de tidligere år, med formanden som orienterede omkring
 dette års primære fremmøde, nemlig at få sat køreleder på de udvalgte datoer, i år var der ny taktik, nemlig at hvis køreliste kom retur tredje gang
og der ikke var fuld tegnet, blev disse ture slettet, det bevirkede at kørelisten kom fuldtegnet retur og endda med et par ture mere end sidste år. 

Der blev ligeledes spurgt ind til som de to foregående år, om der var noget som havde lyst til at deltage i bestyrelsens arbejde, her meldte
Richard Jacobsen sig og der blev spurgt om der var flere som havde lyst, men det var ikke tilfældet, så velkommen til Richard.

I år havde bestyrelsen også udpeget et æresmedlem, hvor Jørgen fortalte hvorfor at Henning Sigvardsen var indstillet,
fordi Henning altid stillede op med sit gode humør og har taget en masse gode billeder vi alle har haft glæde af at kikke på gennem tiderne, her på hjemmesiden.
Stor tak til Henning for den interesse for alle der  var med på turene og til dem som ikke kunne være med.